Al 13-lea Congres Național al
Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară

AL 9-LEA SIMPOZION AL ASISTENŢILOR DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ, ATI ŞI CIRCULAŢIE EXTRACORPOREALĂ

Manifestări însoţite de o expoziţie medicală specializată

19 - 22 octombrie 2017

Hotel Sport, Poiana Braşov

Taxe de înregistrare

Categoria de participantPre - înscriere
(taxă redusă)
Până la data de 30.06.2017
Înscriere în intervalul
01.07 - 18.10.2017
Înscriere pe loc
(taxă majorată)
Începând cu data de 19.10.2017

Medici primari
Membri SRCCV*
450 LEI550 LEI600 LEI

Medici primari
Ne-membri SRCCV**
900 LEI1.100 LEI1.200 LEI

Medici primari
Alte specialităţi
450 LEI550 LEI600 LEI

Medici specialişti
Membri SRCCV*
250 LEI300 LEI350 LEI

Medici specialişti
Ne-membri SRCCV**
500 LEI600 LEI700 LEI

Medici specialişti
Alte specialităţi
250 LEI300 LEI350 LEI

Medici de familie
100 LEI100 LEI100 LEI

Medici pensionari

gratuit

gratuit
gratuit

Medici rezidenţi
100 LEI150 LEI200 LEI

Studenţi***
50 LEI50 LEI50 LEI

Asistenţi medicali
100 LEI100 LEI
100 LEI

Persoane însoţitoare
150 LEI150 LEI150 LEI

Informații privind înscrierea în Societatea Română de Chirurgie Cardiovasculară pot fi obținute pe site-ul
www.srccv.org.

Notă
*medici primari/specialiști chirurgie cardiacă/vasculară cu cotizația plătită la data înscrierii.
**medici primari/specialiști chirurgie cardiacă/vasculară fără cotizația plătită la data înscrierii.
***în limita locurilor disponibile.


Toate taxele de înregistrare includ TVA 19%.

Taxa de înregistrare pentru participanţi include:
(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Accesul în zona e-Postere; (3) Materialele Congresului (ecuson nominal, rucsac, broşura „Program Final”, CD-ul cu rezumate științifice înscrise la Congres; (4) Accesul la expoziţia medicală specializată; (5) Accesul gratuit la pauzele de cafea, prânz și cine; (6) Documentul de participare electronic cu credite EMC emis de Colegiul Medicilor din România (pentru medici) şi documentul de participare tipărit de Ordinul Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România (pentru asistenţi medicali).
 
Notă
În conformitate cu procedura anunțată de O.A.M.G.M.A.M.R., pentru primirea documentului cu credite EMC, este necesar ca asistenții medicali să se prezinte la Congres, să completeze fișa de evidență și să semneze foaia de prezență la Biroul de Înregistrări și Informații Participanți, deschis pe perioada Congresului, în incinta locației.
Participanților care nu vor respecta această procedură nu le vor fi acordate creditele de educație medicală continuă.
 
Taxa de înregistrare pentru studenţi include:
(1) Participarea la manifestările ştiinţifice; (2) Accesul în zona e-Postere; (3) Ecusonul nominal; (4) Accesul la expoziţia medicală specializată; (5) Accesul gratuit la pauzele de cafea, prânz și cine; (6) Documentul de participare (în cazul studenţilor nu se acordă credite EMC).
 
Taxa de înregistrare pentru persoane însoţitoare include:
(1) Ecusonul nominal; (2) Accesul gratuit la pauzele de cafea, prânz și cine.

Nota bene:
Organizatorii se obligă să asigure rucsacul cu materialele Congresului numai participanţilor înscrişi până la data de 01 octombrie 2017.
Pentru participanţii înscrişi după această dată, rucsacul cu materialele Congresului va fi distribuit în limita stocului disponibil.