Al 13-lea Congres Național al
Societăţii Române de Chirurgie Cardiovasculară

AL 9-LEA SIMPOZION AL ASISTENŢILOR DE CHIRURGIE CARDIOVASCULARĂ, ATI ŞI CIRCULAŢIE EXTRACORPOREALĂ

Manifestări însoţite de o expoziţie medicală specializată

19 - 22 octombrie 2017

Hotel Sport, Poiana Braşov

Anulări şi rambursări

Anularea înregistrării până la data de 10 septembrie 2017:
Organizatorii, prin compania PCO, vor reţine suma de 100 LEI (TVA inclus) / participant din taxa de participare (excepţie făcând medicii rezidenţi, asistenţii, studenţii şi pensionarii, în cazul cărora nu se aplică niciun fel de penalizare).

Anularea înregistrării începând cu 11 septembrie 2017:
Nu vor mai fi efectuate rambursări la taxa de participare.

Schimbarea / înlocuirea unui participant
Organizatorii, prin compania PCO, vor percepe o taxă de 50 LEI (TVA inclus) / persoană, exceptând medicii pensionari, pentru care nu se aplică penalităţi.
Termen de schimbare / înlocuire participant: 10 septembrie 2017; după această data nu vor mai fi acceptate schimbări / înlocuiri.
Participantul înregistrat / compania parteneră va anunţa în scris schimbarea / înlocuirea unui participant prin completarea formularului-tip pus la dispoziţie de PCO - Ralcom Exhibition srl, în format electronic şi trimiterea acestuia prin e-mail, la adresa registration@srccvcongres.ro sau fax la +40-21-212 27 02.